Parada Równości w Warszawie - przejdzie ulicami 11 czerwca. "Żądamy prowadzenia aktywnej polityki antydyskryminacyjnej"

Parada Równości przejdzie ulicami Warszawy 11 czerwca o godzinie 15. Towarzyszyć jej będzie Festiwal Parady Równości - cykl wydarzeń równościowych, który rozpocznie się kilkanaście dni przed samym przemarszem.

Paradzie Równości, jak zawsze, towarzyszyć będzie Festiwal Parady Równości - cykl wydarzeń równościowych, który rozpocznie się kilkanaście dni przed samym przemarszem. Prace już ruszyły! Komitet Organizacyjny, czyli zawiązywana co roku na nowo nieformalna grupa instytucji i osób, które podejmują wszystkie decyzje, dotyczące Parady Równości. Pracę Komitetu koordynuje Fundacja Wolontariat Równości.

Spodobało ci się? Polub nas

12 POSTULATÓW PARADY RÓWNOŚCI:

1. Ochrona przed dyskryminacją i wykluczeniem obowiązkiem państwa

Żądamy prowadzenia aktywnej polityki antydyskryminacyjnej, dotyczącej wszystkich mniejszości.

2. Prawa osób trans prawami człowieka

Żądamy wprowadzenia uregulowań prawnych ułatwiających proces medycznego i prawnego potwierdzenia płci osobom transpłciowym.

3. Wzmocnienie ochrony prawnej przed mową i przestępstwami z nienawiści

Żądamy regulacji prawnych w sprawie przestępstw motywowanych nienawiścią i nienawiści wobec osób LGBTQ. Postulujemy rozszerzenie przepisów dotyczących mowy nienawiści o kwestie dotyczące tożsamości płciowej i orientacji seksualnej oraz skuteczne egzekwowanie już istniejących regulacji.

4. Małżeństwo i związek partnerski prawem każdego obywatela

Żądamy wprowadzenia pełnej równości małżeńskiej z prawem do adopcji z wszystkimi wynikającymi z tego prawami i obowiązkami oraz ustawy regulującej związki niebędące małżeństwami, w tym szczególnie przepisów zapewniających zabezpieczenie wzajemnych zobowiązań.

5. Miasta bez barier

Żądamy zniesienia barier ograniczających dostęp do dóbr kultury, miejsc rozrywki, a także innych miejsc publicznych osobom z wszelkimi niepełnosprawnościami, rodzicom z wózkami dziecięcymi i osobom poruszającym się na rowerach. Wykluczenie przestrzenne to izolacja społeczna.

6. Miasta otwarte przyjazne dla lokalnej społeczności

Apelujemy o otwieranie i udostępnianie przestrzeni miejskiej społeczeństwu oraz zaprzestanie zamykania już istniejących obszarów integracji społeczności lokalnych.

7. Otwarta Rzeczpospolita przyjaznym domem dla uchodźców i obcokrajowców

Żądamy usprawnienia, tj. skrócenia procedury wystawiania wiz do Polski szczególnie w placówkach dyplomatycznych na wschodzie Europy. Żądamy ograniczenia biurokracji stosowanej wobec obcokrajowców mieszkających w Polsce. Żądamy poprawienia warunków, w jakich przetrzymywani są azylanci na terenie Polski. Azyl to nie wyrok więzienia. Zgodnie z przesłaniem Konstytucji 3 Maja: Kto granice Rzeczpospolitej nawiedza - wolnym jest!

8. Edukacja antydyskryminacyjna i etyka w szkole

Żądamy wprowadzenia do szkół publicznych rzetelnej, nowoczesnej edukacji antydyskryminacyjnej, uczącej otwartości na różnorodność, oraz zajęć z etyki.

9. Rzetelna edukacja seksualna prawem każdego człowieka

Żądamy wprowadzenia, zwłaszcza do szkół i przedszkoli publicznych, rzetelnej, nowoczesnej i neutralnej światopoglądowo edukacji dotyczącej ludzkiej seksualności, dostosowanej do możliwości percepcyjnych i wieku.

10. Zaostrzenie kar za przemoc na zwierzętach

Żądamy nowelizacji ustawy o ochronie praw zwierząt, zaostrzenia przepisów dotyczących maltretowania i zabijania zwierząt oraz zwiększenia wykrywalności i karalności tego typu przestępstw.

11. Różni - równi wobec siebie

Apelujemy do wewnątrz środowiska LGBTQ o rozprawienie się z wewnętrzną homo-, bi-, trans- i heterofobią.

12. Dość chamstwa - żądamy debaty

Apelujemy do mediów o nielegitymizowanie skrajnie seksistowskich, homo-, bi-, i transofobicznych poglądów.

- Prace już ruszyły - czytamy w wydarzeniu. - Komitet Organizacyjny, czyli zawiązywana co roku na nowo nieformalna grupa instytucji i osób, które podejmują wszystkie decyzje, dotyczące Parady Równości przygotowuje się do wielkiego święta równości.

Parady zazwyczaj przebiegają spokojnie, choć na trasie przemarszu pojawia się czasem kilka kontrmanifestacji. Zeszłoroczna parada była szczególna - oprócz postulatów w obronie wartości człowieka, pojawiły się postulaty w obronie Tęczy na Placu Zbawiciela. Tęcza niestety pod koniec sierpnia z placu zniknęła.

Na stronie wydarzenia można zapoznać się z 12 postulatami parady.

Z postulatami można zapoznać się na stronie wydarzenia. To m.in.

1. Ochrona przed dyskryminacją i wykluczeniem obowiązkiem państwa. Żądamy prowadzenia aktywnej polityki antydyskryminacyjnej, dotyczącej wszystkich mniejszości.

2. Prawa osób trans prawami człowieka. Żądamy wprowadzenia uregulowań prawnych ułatwiających proces medycznego i prawnego potwierdzenia płci osobom transpłciowym.

3. Wzmocnienie ochrony prawnej przed mową i przestępstwami z nienawiści. Żądamy regulacji prawnych w sprawie przestępstw motywowanych nienawiścią i nienawiści wobec osób LGBTQ. Postulujemy rozszerzenie przepisów dotyczących mowy nienawiści o kwestie dotyczące tożsamości płciowej i orientacji seksualnej oraz skuteczne egzekwowanie już istniejących regulacji.

4. Małżeństwo i związek partnerski prawem każdego obywatela. Żądamy wprowadzenia pełnej równości małżeńskiej z prawem do adopcji z wszystkimi wynikającymi z tego prawami i obowiązkami oraz ustawy regulującej związki niebędące małżeństwami, w tym szczególnie przepisów zapewniających zabezpieczenie wzajemnych zobowiązań.

5. Miasta bez barier. Żądamy zniesienia barier ograniczających dostęp do dóbr kultury, miejsc rozrywki, a także innych miejsc publicznych osobom z wszelkimi niepełnosprawnościami, rodzicom z wózkami dziecięcymi i osobom poruszającym się na rowerach. Wykluczenie przestrzenne to izolacja społeczna.

6. Miasta otwarte przyjazne dla lokalnej społeczności. Apelujemy o otwieranie i udostępnianie przestrzeni miejskiej społeczeństwu oraz zaprzestanie zamykania już istniejących obszarów integracji społeczności lokalnych.

7. Otwarta Rzeczpospolita przyjaznym domem dla uchodźców i obcokrajowców. Żądamy usprawnienia, tj. skrócenia procedury wystawiania wiz do Polski szczególnie w placówkach dyplomatycznych na wschodzie Europy. Żądamy ograniczenia biurokracji stosowanej wobec obcokrajowców mieszkających w Polsce. Żądamy poprawienia warunków, w jakich przetrzymywani są azylanci na terenie Polski. Azyl to nie wyrok więzienia. Zgodnie z przesłaniem Konstytucji 3 Maja: Kto granice Rzeczpospolitej nawiedza - wolnym jest!

8. Edukacja antydyskryminacyjna i etyka w szkole. Żądamy wprowadzenia do szkół publicznych rzetelnej, nowoczesnej edukacji antydyskryminacyjnej, uczącej otwartości na różnorodność, oraz zajęć z etyki.

9. Rzetelna edukacja seksualna prawem każdego człowieka. Żądamy wprowadzenia, zwłaszcza do szkół i przedszkoli publicznych, rzetelnej, nowoczesnej i neutralnej światopoglądowo edukacji dotyczącej ludzkiej seksualności, dostosowanej do możliwości percepcyjnych i wieku.

10. Zaostrzenie kar za przemoc na zwierzętach. Żądamy nowelizacji ustawy o ochronie praw zwierząt, zaostrzenia przepisów dotyczących maltretowania i zabijania zwierząt oraz zwiększenia wykrywalności i karalności tego typu przestępstw. 11. Różni - równi wobec siebie. Apelujemy do wewnątrz środowiska LGBTQ o rozprawienie się z wewnętrzną homo-, bi-, trans- i heterofobią.

12. Dość chamstwa - żądamy debaty. Apelujemy do mediów o nielegitymizowanie skrajnie seksistowskich, homo-, bi-, i transofobicznych poglądów.

Więcej o: