Wojewoda mazowiecki unieważnił bardzo ważną akcję dla warszawiaków. Ratusz: "Będziemy się odwoływać"

Zdaniem Wojewody Mazowieckiego darmowe zabiegi sterylizacji i kastracji dla psów i kotów, na które Warszawa przeznaczała co roku część funduszy, muszą zostać wstrzymane. Rozstrzygnięciem nadzorczym stwierdził nieważność uchwały Rasy m.st. Warszawy. Miasto wstrzymało finansowanie zabiegów sterylizacji i kastracji od dnia 13.04.2016 we wszystkich wyznaczonych lecznicach weterynaryjnych. Ratusz: "To ważny program dla warszawiaków. Będziemy się odwoływać".

- Rozstrzygnięciem nadzorczym z 4 kwietnia 2016 r. Wojewoda Mazowiecki stwierdził nieważność Programu w części dotyczącej zabiegów sterylizacji i kastracji psów i kotów (które posiadają właściciela, przyp. red.). W związku z powyższym świadczenia te nie mogą być obecnie realizowane na rzecz warszawiaków i ich czworonogów - informuje miasto.

Spodobało ci się? Polub nas

Miasto, jak poinformowała nas Agnieszka Kłąb ze stołecznego ratusza, mając na uwadze dobro zwierząt będzie odwoływać się od decyzji Wojewody do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. - Liczymy na pozytywne rozstrzygnięcie tego programu. Uważamy, że był wyjątkowo ważny dla warszawiaków. W ubiegłym roku zabiegom sterylizacji i kastracji poddanych zostało kilkaset psów i kotów - mówi.

A dokładnie 661 kotek oraz 543 suki. Kastracje wykonano u 308 kocurów i 348 psów. Od 2012 roku, kiedy rozpoczęto akcję zabiegów kastracji i sterylizacji czworonogów, zabiegom zostało poddanych blisko 4700 zwierząt. Tym samym możliwość skorzystania z darmowego zabiegu znacznie wpłynęło na zmniejszenie liczby bezdomnych kotów i psów.

W tej chwili program został wstrzymany. Nie obejmuje on jednak psów i kotów, które przebywają w schroniskach - zabiegi sterylizacji dla tych zwierząt będą w dalszym ciągu finansowane przez miasto. W przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia program sterylizacji i kastracji psów i kotów właścicielskich program zostanie wznowiony.

Informacja o unieważnieniu uchwały pojawiła się m.in. na profilu Kliniki Weterynaryjnej Doktor Hauu. Klinika ze względu na duże emocje, jakie wzbudziła decyzja Wojewody wśród miłośników zwierząt, postanowiła obniżyć cenę zabiegów sterylizacji i kastracji do dnia 1 czerwca 2016 roku.

"Szanowni Państwo ze względu na bardzo duże poruszenie i świadomość jak ważna była dla wielu osób akcja sterylizacji i kastracji finansowana przez Urząd m. st. Warszawy, zdecydowaliśmy się obniżyć cenę zabiegów sterylizacji i kastracji do dnia 1.06. 2016. Ta decyzja dotyczy ceny zabiegów , nie ich jakości. Zabiegi wykonywane będą przy zachowaniu najwyższych standardów chirurgicznych jak i anestezjologicznych. Osoby chętne zapraszamy do kontaktu z Przychodnią" - czytamy na stronie .

Dlaczego Wojewoda postanowił unieważnić tę część programu?

Oto komentarz z biura prasowego Wojewody:

"Ustawa o ochronie zwierząt (art. 11a ust. 2 pkt. 4) zakłada obligatoryjną kastrację i sterylizację zwierząt przebywających w schroniskach. Rada m. st. Warszawy mogła zatem uregulować wysokość środków przeznaczonych na realizację programu wyłącznie w odniesieniu do zwierząt bezdomnych. Rada przekroczyła uprawienia wprowadzając regulacje dotyczące sterylizacji i kastracji zwierząt posiadających właścicieli (prawo miejscowe może jedynie uzupełniać przepisy ustawowe).

Pragniemy dodać, że Wojewoda sprawuje nadzór prawny nad samorządami i ma obowiązek badać uchwały samorządów w ramach standardowej i zawsze tej samej procedury, wynikającej z przepisów prawa (Ustawa o samorządzie powiatowym, Ustawa o samorządzie gminnym, Ustawa o samorządzie województwa). Jedynym kryterium kontroli jest legalność. Wojewoda sprawdza, czy dana uchwała nie narusza powszechnie obowiązujących przepisów. Nie kontroluje ich celowości, gospodarności czy rzetelności."

Więcej o: