Minister Kultury przyznał dotacje. "700 tys. zł na Muzeum Żołnierzy Wyklętych, zero zł dla Zachęty i CSW"

Minister Kultury ogłosił wyniki konkursu na dotacje dla poszczególnych instytucji i organizacji działających w obszarze kultury i sztuki. Co z nich wynika? W Warszawie m.in. 4 mln złotych otrzyma Centrum Opatrzności Bożej, 700 tys. zł Muzeum Żołnierzy Wyklętych. Żadnej dotacji nie otrzymała ani Zachęta, ani Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski, ani Muzeum Sztuki Nowoczesnej.

Spodobało ci się? Polub nas

W artykule "Gazety Wyborczej" w dziale Kultura, dziennikarz Roman Pawłowski z niepokojem analizuje dotacje przyznane przez Ministra Kultury Piotra Glińskiego dla instytucji kulturalnych w Polsce. Pisze, że  rozstrzygnięcia ministerialne programów finansowania kultury to pierwsze efekty "korekty w finansowaniu kultury", które minister zapowiadał jakiś czas temu.

Postanowiliśmy przyjrzeć się bliżej dotacjom przyznanym (lub nie przyznanym) instytucjom warszawskim. Co zaobserwowaliśmy?

Od początku. Konkursy przeprowadzane były w kilku kategoriach (jak wydarzenia artystyczne, kolekcje - w tym kolekcje sztuki współczesnej; regionalne i narodowe, promocja literatury i czytelnictwa, edukacja, obserwatorium kultury, dziedzictwo kulturowe, rozwój infrastruktury kultury, kultura dostępna, promocja kultury polskiej zagranicą).

Skupiliśmy się przede wszystkim na dwóch - kolekcjach oraz rozwoju infrastruktury kultury.

Jak już zauważył Pawłowski, w programie "Narodowe kolekcje sztuki współczesnej" (zakup kolekcji), w którym do podziału było 7 mln zł, wnioskującym instytucjom przyznano zero złotych. Dotacji nie otrzymała Zachęta Narodowa Galeria Sztuki, która, jak poinformowała nas przedstawicielka galerii, jest tym faktem bardzo zaniepokojona i na pewno będzie się od tej decyzji odwoływać (może, gdyż przekroczyła o 0,17 próg punktowy). Dotacji nie otrzymało również Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski (nie może odwoływać się od decyzji), Muzeum Sztuki Nowoczesnej, ani, co ciekawe Muzeum Narodowe w Warszawie.

Jak pisze Pawłowski, program "Narodowe kolekcje sztuki współczesnej" powstał w 2011 r. na wniosek muzealników i artystów, którzy podczas Kongresu Kultury w 2009 r. domagali się zwiększenia wydatków z budżetu na zakup prac artystów i budowanie strategicznych kolekcji sztuki. Program miał sprawić, by w Polsce były liczące się w skali międzynarodowej kolekcje sztuki współczesnej. W ciągu pięciu lat ministerstwo przeznaczyło blisko 33 mln zł na zakup dzieł polskich i zagranicznych artystów do tych czterech strategicznych instytucji.

Poniżej publikujemy dotacje w ramach wybranych kategorii dla znanych warszawskich instytucji.

Dotacje na zakup kolekcji (narodowych, regionalnych):

Zachęta na rozbudowę kolekcji Zachęty - Narodowej Galerii Sztuki - 0,00 zł

Muzeum Narodowe - 0,00 zł

Muzeum Sztuki Nowoczesnej - 0,00 zł

CSW - 0,00 zł

Dotacje na zakup kolekcji muzealnych:

Muzeum Warszawy na zakup srebrnego kompletu śniadaniowego Augusta Teodora Wernera otrzymało 81 900,00 zł

Muzeum Warszawy na zakup kolekcji pamiątek patriotycznych do poszerzenia kolekcji muzealnej - 26 000,00 zł

Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie na zakup angielskiego XVIII w. zegara podłogowego sygnowanego Nicholas Lambert - 48 960,00 zł

Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie na zakup kolekcji polskiej sztuki ludowej ze zbiorów Andrzeja Delinikajtisa - 30 500,00 zł

Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie na zakup zespołu 97 akwarel i 4 obrazów Rudolfa Fryszowskiego przez Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie - 130 000,00 zł

Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie na akup archiwum Andrzeja Trzebińskiego - 36 000,00 zł

Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie na zakup kolekcji maszynowej, zespołowej broni palnej WP okresu II RP z elementami dodatkowego wyposażenia dla MWP - 0,00 zł

Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie na zakup kolekcji brązów z królestwa Beninu - 0,00 zł

Dotacje na rozwój infrastruktury kultury

Fundacja Ośrodka KARTA na ratunkowy system zabezpieczenia danych cyfrowych Ośrodka KARTA w tym kolekcji ze Światowej Listy UNESCO "Pamięć Świata" - 160 000 zł

Teatr Dramatyczny m.st. Warszawy na dokumentację dla potrzeb dostosowania Sceny na Woli im. T. Łomnickiego do wymagań bezpieczeństwa pożarowego - 60 000 zł

Muzeum Narodowe w Warszawie na wymianę starych rozdzielnic elektrycznych w Gmachu Głównym Muzeum Narodowego w Warszawie - 300 000 zł

Muzeum Powstania Warszawskiego na przebudowę i zmianę sposobu użytkowania części piwnic w Ministerstwie Sprawiedliwości na Muzeum Żołnierzy Wyklętych 700 000 zł

Muzeum Historii Żydów Polskich na zakup sprzętu nagłośnieniowego, oświetleniowego i multimedialnego dla Muzeum Historii Żydów Polskich 350 000 zł

Archidiecezja Warszawska na adaptację nieruchomości na cele działalności kulturalnokoncertowej w kompleksie kulturalno-świątynnym COB w Warszawie 4 000 000 zł

Teatr Rozmaitości Zakup sprzętu video i oświetleniowego na potrzeby nowych produkcji teatralnych TR Warszawa 150 000 zł

Teatr Syrena w Warszawie na kontynuację kompleksowej modernizacji systemu oświetlenia i akustyki teatru syrena 450 000 zł

Rzymskokatolicka Parafia Archikatedralna pw. św. Jana Chrzciciela muzeum archidiecezji warszawskiej - na wyposażenie ekspozycyjne, funkcjonalne i multimedialne 260 000 zł

Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski na wykonanie wentylacji i klimatyzacji w galeriach na I piętrze w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski w Warszawie - 0, 00 zł

Teatr Muzyczny Roma na zakup fortepianu oraz sprzętu doposażającego studio nagrań - 0, 00 zł

Muzeum Narodowe w Warszawie na modernizację i rozwój infrastruktury dla osób niepełnosprawnych w Gmachu Głównym Muzeum Narodowego w Warszawie - 0, 00 zł

Warszawska Opera Kameralna na zakup instrumentów muzycznych na potrzeby Warszawskiej Opery Kamealnej.

Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie na zakup infrastruktury kultury na potrzeby działalności kulturalnej Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie - 0, 00 zł

Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski na wykonanie dokumentacji technicznej niezbędnej do modernizacji Zamku Ujazdowskiego - 0, 00 zł

Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie na modernizację oświetlenia awaryjnego, zakup i modernizację gablot dla MWP oraz przeprowadzenie remontu w budynku nr8 MPTW - 0, 00 zł

Teatr Ateneum im. Stefana Jaracza w Warszawie na zwiększenie potencjału Teatru Ateneum poprzez modernizację sprzętu elektro-akustycznego - 0, 00 zł

Teatr Kwadrat na zakup systemu nagłośnienia i oświetlenia dla Sceny Kameralnej Teatru Kwadrat im. Edwarda Dziewońskiego w Warszawie - 0, 00 zł

Fundacja Teatru Dramatycznego m. st. Warszawy na zakup nowoczesnego sprzętu oświetleniowego dla potrzeb Sceny im. Gustawa Holoubka Teatru Dramatycznego m. st. Warszawy - 0, 00 zł

Teatr Rozmaitości Wzmocnienie potencjału TR Warszawa - 0, 00 zł

Dziedzictwo kulturowe - miejsca pamięci

Muzeum Niepodległości w Warszawie na konserwację zabytkowego betonowego muru wchodzącego w skład Muzeum Więzienia Pawiak - 297 863 zł

Więcej o: