Oświadczenie McFIT Polska w sprawie incydentu 4.02.2016

Odnosząc się do incydentu z dnia 3.02.2016 r. wywołanego przez klientów McFIT w Studiu przy ul. Świętokrzyskiej 3, chcielibyśmy przedstawić własne stanowisko w tej sprawie i sprostować informacje pojawiające się na łamach prasy, portali internetowych i portali społecznościowych.

Przede wszystkim wyrażamy ubolewanie, że takie zdarzenie miało miejsce. Podpisując umowę o członkostwo i akceptując Regulamin Studia nasi klubowicze deklarują postępowanie zgodne z zasadami współżycia społecznego i przyjmują do wiadomości, że zachowania agresywne, wulgaryzmy itp. są niedozwolone. W imieniu McFIT oświadczamy, że potępiamy wszelką agresję zarówno fizyczną jak i werbalną oraz wszelkie aroganckie zachowania naruszające zasady współżycia społecznego w studiach McFIT. Nie możemy się jednak zgodzić na jednostronnie przedstawianą wersję wydarzeń co czyni jeden z uczestników zajścia korzystając z prasy, portali internetowych i portali społecznościowych.

Pan Lechosław K. przedstawia przebieg zdarzeń nie pokrywający się z zapisem monitoringu i relacją innych osób, świadków zajścia. Po przejrzeniu zapisu monitoringu, możemy przekazać, że zarejestrowano, iż Pan Lechosław K. zarezerwował swoim ręcznikiem jedną z maszyn, drugi uczestnik zajścia chcąc skorzystać z tego sprzętu ścignął ręcznik z maszyny i odłożył go na górę sprzętu. Pan Lechosław K. przechadzał się w tym czasie po sali ćwiczeń obserwując ekran telefonu komórkowego. Po zorientowaniu się, iż jego ręcznik został ściągnięty z maszyny i trenuje na niej ktoś inny, Pan Lechosław K. nawiązał rozmowę z klubowiczem, który zajął sprzęt. Efektem tej dyskusji było impulsywne popychanie Pana Lechosława, po którym Pan Lechosław K. energicznie zwraca się w stronę uczestnika zajścia, na co ten reaguje ruchem ręki w okolice głowy Pana Lechosława K. Według Pana Lechosława K. był on podczas powyższego zajścia duszony przez napastnika i dwa razy rzucony na ziemię czego nie potwierdza zapis monitoringu. Całe zajście trwa ok. 10 sekund. Po zdarzeniu Pan Lechosław K. udał się do recepcji gdzie krzyczał, iż został pobity oraz że wzywa policję, co uczynił natychmiast. Pan Lechosław K. nie miał żadnych widocznych śladów zranienia, obrażeń ani zniszczonego ubrania i w pierwszej ocenie pracownika recepcji Pan Lechosław K. nie wymagał wezwania pogotowia ratunkowego, pomocy ambulatoryjnej ani hospitalizacji. Pan Lechosław K. nie dał jakiejkolwiek szansy reakcji pracownikowi Studia, ustalenia co się stało i jakie były przyczyny zajścia. Pracownik Studia McFIT poprosił drugiego uczestnika incydentu o wyjaśnienie jego przebiegu. Ten wraz z towarzyszącą mu kobietą opowiedzieli o aroganckim i zaczepnym stylu wypowiedzi i zachowania Pana Lechosława K. wobec nich. Wyjaśnili, iż pani, która zapomniała ręcznika poszła po niego do szatni, co potwierdza zapis z monitoringu. Przybyła na miejsce Policja odnotowała zdarzenie i przeprowadziła niezbędne czynności z udziałem obu uczestników zajścia. Pan Lechosław tuż po zdarzeniu udał się do biura McFIT Polska. Według jego relacji został potraktowany niepoważnie i nieodpowiednio. Spółka zaprzecza, iż pracownik biura McFIT wyśmiał go, bądź zignorował. Pan Lechosław K. został poinformowany telefonicznie, iż McFIT niezwłocznie zabezpieczy nagrania z monitoringu, by tym samym zabezpieczyć środki dowodowe i przekaże je organom ścigania (policji) na jej wniosek, wówczas pokrzywdzony/poszkodowany będzie mógł dochodzić odpowiedzialności karnej i cywilnoprawnej od sprawcy zdarzenia. Pisanie o chichotaniu przez pracownika McFIT jest ewidentnym nadużyciem i oświadczaniem nieprawdy. Pan Lechosław K. zarówno pracownikowi recepcji jak i biura McFIT odgrażał się, że cytujemy: " wszystko to dokładnie opisze" oraz że " nagłośni sprawę w mediach".

Wyjaśniając zajście ustalono w wywiadzie z Klientami Studia, świadkami zdarzenia, iż Pan Lechosław K. w niekulturalny, obcesowy sposób zwracał się do dziewczyny sprawcy oraz jego samego. Na podstawie powyższego zdarzenia apelujemy do klientów McFIT o respektowanie praw innych użytkowników Studia zgodnie z zasadami współżycia społecznego oraz o poszanowanie interesu innych użytkowników Studia. Wzajemna współpraca, szacunek, życzliwość i tolerancja będą z pewnością dobrym przyczynkiem do tego by takie sytuacje nigdy więcej nie miały miejsca. Zapewniamy że wobec sprawcy zdarzenia zostały już wyciągnięte konsekwencje zgodnie z obowiązującą go umową o członkostwo, warunkami świadczenia usług i regulaminem Studia.

Jednocześnie oświadczamy, iż rozumiemy subiektywne, powstałe pod wpływem emocji i wzburzenia widzenie zdarzeń przez Pana Lechosława K. jednak nie możemy się zgodzić na nadinterpretację, nadużycia czy oświadczanie nieprawdy. Podtrzymujemy nasze stanowisko o ścisłej współpracy z Policją w celu wyjaśnienia tego zajścia. Nie wyrażamy jednak zgody na jednostronne, krzywdzące, poświadczające nieprawdę relacje ze zdarzenia, które godzą w dobre imię McFIT. Jest to sytuacja, której tolerować nie możemy.

Ufamy, że pomimo powyższego zdarzenia nasi Klienci zachowają spokój, a atmosfera treningu będzie pozytywna. Życzymy naszym Klientom wielu sukcesów w drodze do celu.

McFIT Polska Sp. z o.o.

ul. Sienna 73 | 00-833 Warszawa

Więcej o: