Gigantyczna reklama zasłaniająca zabytkową elewację hotelu MDM w końcu została zdjęta

Dzięki decyzji Naczelnego Sądu Administracyjnego, który uchylił postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z 24 lipca 2015 r. dotyczące odmowy wstrzymania nakazu rozbiórki reklamy.

Spodobało ci się? Polub nas

Płachta (zawieszona niezgodnie z prawem) miała zniknąć już w lipcu. Rozbiórkę wstrzymano na wniosek Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, który opierając się na ekspertyzie technicznej Hoteli Warszawskich "Syrena" utrzymywał, że "elewacja zabytkowego hotelu wymaga natychmiastowego remontu, a z zabytkowej elewacji mogą spaść na nasze głowy jej fragmenty. Reklama pełni więc rolę zabezpieczającą i zdjęcie jej naraziłoby więc nas lub nasze mienie na szkodę, co WSA wziął pod uwagę i udzielił reklamie ochrony.

Naczelny Sąd Administracyjny, uchylił to nietypowe postanowienie, w uzasadnieniu napisał m.in. "Pogląd o funkcji zabezpieczającej reklamy wielkopowierzchniowej przeczy zasadom logicznego myślenia i nie znajduje potwierdzenia w materiale zgromadzonym w aktach sprawy. W związku z tym należało uznać, że wskazane przez Spółkę zagrożenie życia, zdrowia i mienia związane z demontażem siatki osłaniającej (reklamy) w istocie nie występuje. Zatem przesłanki z art. 61 par. 3 P.p.s.a. warunkujące wstrzymanie zaskarżonej decyzji w realiach niniejszej sprawy nie wystąpiły. Sąd I instancji dokonał wadliwej oceny okoliczności wynikających z akt sprawy co doprowadziło go do niewłaściwego zastosowania art. 61 par. 3 P.p.s.a. i wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji."

Ile czasu będziemy mogli oglądać zabytkową elewację Hotelu MDM? Miejmy nadzieję, że jak najdłużej

Więcej o: