Budżet partycypacyjny Warszawa. Ścieżka rowerowa, a może święto ulicy? "Do wydania jest 58 mln złotych"

Ruszyła trzecia edycja stołecznego budżetu partycypacyjnego. Tak jak w latach ubiegłych, każdy mieszkaniec ma możliwość zgłoszenia swojego projektu, dyskutowania o pomysłach innych mieszkańców, a w czerwcu 2016 roku będzie mógł wziąć udział w głosowaniu. Do wydania jest 58 mln złotych na inwestycje, zaproponowane przez mieszkańców.

Spodobało ci się? Polub nas

Jak mówi Agnieszka Kłąb z Urzędu Miasta, budżet partycypacyjny to doskonała okazja, by zwrócić uwagę na to, czego brakuje warszawiakom na co dzień. Jeżeli więc wychodzicie z domu i widzicie, że w waszym otoczeniu czegoś brakuje - czy to ścieżki rowerowej czy placu zabaw dla dzieci, a może miejskiej siłowni, to budżet partycypacyjny może być świetnym sposobem, by uzupełnić te braki.

Zaangażowanie mieszkańców w funkcjonowanie miasta rośnie z roku na rok. Nic więc dziwnego, że do miasta spływa coraz więcej projektów. Cieszy zapewne fakt, że miasto dotrzymuje obietnicy i realizuje projekty, które wygrały w poszczególnych edycjach. Za pieniądze z budżetu powstała m.in. siłownia plenerowa na Powiślu oraz karmiki dla ptaków i trampolina w parku Szczęśliwickim.

III edycja budżetu partycypacyjnego ruszyła 16 listopada. Swoje projekty zgłaszać można do do 15 stycznia 2016 r.

Kilka podpowiedzi dla osób, które myślą o tym, żeby zgłosić swój projekt. Najpierw warto sprawdzić, jaka kwota jest do dyspozycji w interesującej nas dzielnicy, jakie projekty można zgłaszać (lokalne czy ogólnodzielnicowe), zastanowić się co jest potrzebne dla społeczności, w której się mieszka, a następnie przygotować swój pomysł i oszacować koszt jego realizacji. Na końcu znaleźć 30 osób, które poprą projekt poprzez złożenie podpisów na formularzu poparcia.

Projekt musi spełniać kilka warunków . Przede wszystkim musi być możliwy do zrealizowania w ciągu jednego roku (w 2017 roku), z efektu realizacji projektu powinni móc korzystać wszyscy mieszkańcy Warszawy. Powinien być również zlokalizowany na ogólnodostępnym terenie należącym do Miasta (w niektórych dzielnicach akceptowalne będą propozycje projektów dotyczące terenów niebędących we władaniu m.st. Warszawy, pod warunkiem dołączenia do formularza zgłoszeniowego zgody dysponenta terenu na wykorzystanie tego terenu do celów realizacji projektu do budżetu partycypacyjnego).

Projekt musi również mieścić się w zadaniach własnych m.st. Warszawy, przypisanych do realizacji dzielnicom lub jednostkom organizacyjnym m.st. Warszawy. Nie może być także projektem częściowym - powinien zakładać realizację zadania w takim zakresie, aby oddanie efektu jego realizacji do użytkowania nie wymagało przeprowadzenia dodatkowych prac w kolejnych latach (np.: nie będą realizowane projekty zakładające wykonanie wyłącznie dokumentacji projektowej, czy tylko jednej z wielu części większego zadania; w przypadku projektów inwestycyjnych musi być możliwe dokonanie wszelkich niezbędnych odbiorów w roku 2017).

Całkowity koszt realizacji projektu musi mieścić się w puli dostępnej na poziomie ogólnodzielnicowym lub w danym obszarze.

Formularz z opisem pomysłu na projekt i wszystkimi potrzebnymi załącznikami należy zgłosić:

- poprzez stronę internetową

- składając go w Wydziale Obsługi Mieszkańców w swojej dzielnicy,

- przesyłając go listownie na adres swojego urzędu dzielnicy z dopiskiem "Budżet partycypacyjny 2017" (o uznaniu projektu decyduje data jego wpływu do Urzędu m.st. Warszawy).

W ramach budżetu partycypacyjnego można zgłosić projekty o charakterze lokalnym, czyli takie, które dotyczą potrzeb mieszkańców jednego z wyznaczonych obszarów terytorialnych dzielnicy oraz projekty o charakterze ogólnodzielnicowym, czyli takie, które dotyczą potrzeb mieszkańców więcej niż jednego z obszarów terytorialnych dzielnicy. Projekty mogą dotyczyć wielu sfer: zdrowia, sportu, rekreacji, edukacji, kultury, komunikacji, ochrony środowiska, pomocy społecznej, przestrzeni publicznej, zieleni miejskiej itd. Mogą być to zarówno projekty o charakterze inwestycyjnym, czyli np. budowa ścieżki rowerowej, placu zabaw, postawienie latarni oraz o charakterze pozainwestycyjnym, czyli np. zajęcia pozalekcyjne, święto ulicy itd.

Więcej o: