Wybory parlamentarne 2015. Jak głosować, jeśli nie jesteśmy zameldowani w stolicy lub wyjeżdżamy z Warszawy?

Wybory parlamentarne już 25 października. Mieszkańcy Warszawy, którzy nie są w stolicy zameldowani, zanim podejdą do głosowania, muszą dopisać się do spisu wyborców. Kiedy upływa termin wpisywania się na listę? Jak to zrobić? Czy można drogą mailową? Odpowiadamy.

Spodobało ci się? Polub nas

Głosowanie w Warszawie bez meldunku

Jeżeli nie jesteś zameldowany w Warszawie lub chcesz poprzeć konkretnego kandydata z innego okręgu (np. z okręgu podwarszawskiego), nie możesz podejść do głosowania bez zgłoszenia tego wcześniej w Urzędzie Dzielnicy, w której mieszkasz.

Do 20 października należy się więc zwrócić do Urzędu Dzielnicy (dział - Delegatura Biura Administracji i Spraw Obywatelskich) z prośbą o dopisanie do spisu wyborców . Należy wypełnić TEN dokument oraz złożyć osobiście w Urzędzie Dzielnicy ( zobacz, gdzie złożyć wniosek w danej dzielnicy ) lub za pośrednictwem platformy epuap .

Jeżeli dopisałeś się już do spisu wyborców przy okazji wcześniejszych wyborów, musisz się upewnić, czy zrobiłeś to "na stałe" czy "jednorazowo". Jeżeli jednorazowo, to musisz ponowić prośbę. Żeby dopisać się do stałego rejestru wyborców, urząd będzie prosił nas o udowodnienie, że zamieszkujemy na terenie danego obwodu. Poprosi np. o PIT złożony w odpowiednim urzędzie, umowę najmu mieszkania czy akt notarialny potwierdzający, że jesteśmy właścicielami mieszkania na terenie danego obwodu. Jeżeli przed wyborami prezydenckimi urząd nie prosił o żaden z tych dokumentów - oznacza to najprawdopodobniej, że dopisaliśmy się do spisu jednorazowo.

Głosowanie przez pełnomocnika

Osoby niepełnosprawne, które chciałyby głosować przez pełnomocnika, muszą złożyć wniosek o dopisanie do listy wyborców, pisemną zgodę osoby mającej być pełnomocnikiem oraz kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania.

Głosować przez pełnomocnika może wyłącznie Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w tym także wyborca posiadający orzeczenie organu rentowego o: całkowitej niezdolności do pracy, niezdolności do samodzielnej egzystencji, orzeczenie o zaliczeniu do I grupy inwalidów, orzeczenie o zaliczeniu do II grupy inwalidów; osoby o stałej lub długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie  rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny. A także wyborca, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 75 lat.

Głosować przez pełnomocnika może wyłącznie wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w tym także wyborca posiadający orzeczenie organu rentowego o: całkowitej niezdolności do pracy, niezdolności do samodzielnej egzystencji, orzeczenie o zaliczeniu do I grupy inwalidów, orzeczenie o zaliczeniu do II grupy inwalidów; osoby o stałej lub długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny. A także wyborca, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 75 lat. Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa należy zgłosić do 16 października.

Na stronie Urzędu Miasta znajdziesz adres twojego lokalu wyborczego. Sprawdź, który lokal obejmuje twój adres zamieszkania i tam udaj się na wybory.

Głosowanie poza Warszawą

Jeżeli natomiast wyjeżdżasz z Warszawy, musisz w Urzędzie Dzielnicy złożyć zaświadczenie o prawie do głosowania ( tutaj można pobrać dokument ). Zaświadczenie to pozwala zagłosować w dowolnym lokalu wyborczym w kraju i za granicą. Wniosek o wydanie zaświadczenia trzeba złożyć do 23 października. Można je złożyć osobiście (i wtedy odebrać od ręki) lub wcześniej - telefonicznie, pisemnie lub przez e-mail. Zaświadczenie odbiera się osobiście lub przez upoważnioną osobę, która udaje się do urzędu z wnioskiem o wydanie zaświadczenia, na którym odnotowane jest upoważnienie dla tej osoby do odbioru zaświadczenia.

Więcej o: