Klub Basen opuszcza swoją siedzibę na Konopnickiej. "ZHP postawił nas pod ścianą"

- Informujemy, że w dniu 25 maja 2015 roku przekazaliśmy lokal klubu Basen wynajmującemu - Związkowi Harcerstwa Polskiego. Jest to wynikiem braku porozumienia z ZHP, które pozwoliłoby na kontynuowanie naszej działalności artystycznej - czytamy na profilu Basenu. Tym samym żegnamy jedną z najciekawszych scen koncertowych w Warszawie, a internauci pytają: "Jak dalej żyć?"

Spodobało ci się? Polub nas

16 proc.

Przedstawiciele klubu twierdzą, że winę za likwidację klubu ponosi ZHP, które nie chciało negocjować wysokości czynszu. - Pomimo kilku spotkań odbytych z przedstawicielami Związku, stanowisko jego władz pozostało nieugięte - czytamy w oświadczeniu. - Nie otrzymaliśmy żadnej (choćby minimalnej) propozycji wychodzącej naprzeciw naszemu oczekiwaniu zmniejszenia wymiaru czynszu - dodają.

Klub uważa, że jego oczekiwania względem wysokości czynszu były racjonalne. - Wnioskowaliśmy o obniżkę w wysokości 16%, odzwierciedlającą fakt, ze w okresie lipiec - sierpień klub praktycznie nie prowadzi działalności - tłumaczą. Ale to nie wszystko. Przedstawiciele Basenu są zdania, że ZHP nie wyraziło żadnej chęci spotkania w sprawie czynszu, co więcej, wystosowało pismo stanowiące o tym, że klub nie uiścił czynszu na wrzesień 2014 roku.

Basen zaprzecza i dodaje: - Basen uiścił czynsz za wrzesień 2014 roku. W październiku podjęliśmy po raz drugi (wcześniej w kwietniu 2014 roku) rozmowy na temat możliwości obniżki czynszu. Pismem z dnia 29 października 2014 roku ZHP wypowiedział nam umowę w trybie natychmiastowym i następnie zaczął naliczać co miesiąc kare w wysokości 3-krotnego czynszu.

Klub nie uznał wypowiedzenia. W jego ocenie było ono bezpodstawne. - Zarzucono nam na przykład działania godzące w moralność dzieci i młodzieży z powodu niestosownego zachowania uczestników imprezy studentów programu Erasmus, które miały rzekomo miejsce na zewnątrz klubu w nocy, a którą byliśmy zmuszeni przerwać w powodu pęknięcia rury w klubie i zalania sprzętu nagłaśniającego - opisują. Są również zainteresowani, jak ZHP zareagowało na (opisywaną przez nas również) głośną aferę, która wytworzyła się wokół imprezy w sąsiadującym z Basenem klubie De Lite, który postanowił w roli klubowej maskotki wykorzystać żywą krowę (więcej na ten temat znajdziecie TUTAJ ).

Przedstawiciele klubu są zdania, że  działania ze strony ZHP wraz z odmową jego decydenta spotkania z nimi aż do lutego 2015 roku, było w ich ocenie nakierowane na wywarcie presji na Klub i postawienia ich pod ścianą. - Konstruktywny dialog, o który wnioskowaliśmy stal się niemożliwy. W dniu 23 marca 2015 złożyliśmy wypowiedzenie umowy najmu i wczoraj opuściliśmy zajmowany lokal. Nasze rozliczenia z ZHP mają być dokonane przez potrącenia inwestycji w lokal na Konopnickiej 6, jako że uprawnia nas do tego umowa najmu. Przejęliśmy lokal w stanie ruiny i wyremontowaliśmy go kosztem blisko 1 mln PLN, nie licząc zakupu sprzętu i wyposażenia. Poczynione inwestycje pozostaną w lokalu po jego opuszczeniu - oświadczają.

Nie będziemy ponosić konsekwencji za nieudolne zarządzanie Basenem

Skontaktowaliśmy się z ZHP, aby poznać przyczynę wypowiedzenia umowy najmu klubowi Basen. ZHP poinformowało nas, że Basen wielokrotnie nie wywiązywał się ze zobowiązań. W oświadczeniu czytamy:

"Spółka Art. Basen wynajmowała lokal od roku 2011. Podpisała w tym celu z ZHP stosowną umowę najmu. Strony wspólnie zgodziły się w niej na określoną wysokość czynszu za najem powierzchni lokalowej. Wysokość czynszu była skalkulowana poniżej standardowych wartości czynszowych lokalizacji i wielkości wynajmowanego lokalu w Centrum Warszawy. ZHP nie może ponosić konsekwencji nieudolnego zarządzania spółką Art. Basen, w tym błędnych decyzji biznesowych władz Art Basen, które w konsekwencji doprowadziły do sytuacji, że Art. Basen przestał wywiązywać się z zobowiązań co do rozliczeń z tytułu umowy najmu.

ZHP twierdzi, że gdy w połowie 2014 r. pojawiły się sygnały problemów finansowych najemcy, ZHP nie stwarzało problemów aby odnaleźć wspólnie z Art. Basen satysfakcjonujące obie strony rozwiązanie. Zdaniem ZHP Art. Basen najwyraźniej celowo przemilczał w oświadczeniu fakt, że w czerwcu 2014 r. zawarł z ZHP ugodę o rozłożeniu na raty płatności czynszu za miesiące lipiec i sierpień 2014 r. - ZHP wyszedł wtedy naprzeciw oczekiwaniom najemcy (o czym Art. Basen zapomina w oświadczeniu) wierząc w jego dobrą wolę oraz w zapewnienia o przejściowych trudnościach finansowych. Dzięki otwartości i chęci znalezienia dobrego rozwiązania ZHP zgodził się, aby czynsz za miesiące lipiec i sierpień mógł być płacony w ratach.

Art Basen od września 2014 r. permanentnie i świadomie unika ponoszenia jakichkolwiek płatności za czynsz oraz kosztów eksploatacji lokalu, nie wpłacając ani złotówki, mimo zaciągniętych wobec ZHP zobowiązań - twierdzi ZHP. ZHP informuje, że zaległość klubu Art Basen względem ZHP z tytułu czynszu i opłat eksploatacyjnych lokalu (w tym za wykorzystaną energię elektryczną) urosła do kwoty kilkuset tysięcy złotych. - Nadal Art Basen nie chce dobrowolnie spłacić swojego zadłużenia i zmusza ZHP do ponoszenia kolejnych kosztów dochodzenia swoich praw na drodze sądowej - informuje.

Fani żegnają

W komentarzach pod wpisem klubu pojawiło się wiele komentarzy wyrażających żal z powodu likwidacji klubu.

"Bardzo smutna informacja. Tym smutniejsza, że jestem harcerką. Niestety ZHP narobił złym zarządzaniem takich długów, że zdzierają gdzie się da, niestety zazwyczaj odbija się to na dzieciakach, a w tym wypadku na warszawskiej kulturze. Nie jest to łatwe ale oddolnie staramy się z tym walczyć, szkoda, że w tym wypadku się jednak nie udało, bardzo lubiłam to miejsce" - napisała internautka.

Basen likwidacjaBasen likwidacja Facebook Facebook

Inni dziękowali za kilka lat wspaniałej muzyki i zabawy i zadawali bardzo mądre pytania, jak "Basenu nie ma, 1500 nie ma. Jak zyc?" No właśnie, jak żyć, kiedy z kulturalnej mapy Warszawy znika kolejne cenne miejsce.

Skontaktowaliśmy się z właścicielami Basenu. - Nie mamy aktualnie żadnych konkretnych planów na przyszłosc. Jesteśmy wciąż "w szoku" po ostatnich doświadczeniach - poinformowali nas w mailu.

Centralny Basen Artystyczny mieścił się w pomieszczeniach po pływalni wzniesionej w latach 30-tych XX wieku dla polskiego oddziału YMCA. To kultowy obiekt, który ocalał od wojennych zniszczeń Warszawy i był jedyną krytą pływalnią dostępną dla warszawskiej młodzieży szkolnej w okresie tuz po zakończeniu wojny. Basen rozpoczął swoją działalność w 2012 roku. Przez 10 lat odbywały się tam imprezy, koncerty, spektakle teatralne oraz różne działania artystyczne.

Więcej o: