SWPS pierwszym prywatnym uniwersytetem w Polsce. Co to oznacza dla studentów?

Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej jako pierwsza niepubliczna placówka w Polsce przełamuje barierę i dołącza do grona uczelni o statusie uniwersytetu. Dla studentów oznacza to naukę w miejscu o wysokim prestiżu oraz większe możliwości rozwoju.

Spodobało ci się? Polub nas

Dzięki zdobytym niedawno dodatkowym uprawnieniom doktorskim (obecnie SWPS posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora w 5 dyscyplinach - psychologii, kulturoznawstwie, socjologii, prawie i literaturoznawstwie) uczelnia zyskała możliwość zmiany nazwy na uniwersytet. Oficjalna nazwa uczelni brzmi SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny, w skrócie Uniwersytet SWPS. Uczelnia posiada również trzy uprawnienia habilitacyjne w dwóch dyscyplinach: psychologii i kulturoznawstwie.

Dla studentów zmiana statusu oznacza przede wszystkim, że zyskają oni twardy dowód na to, że studiują w prestiżowym miejscu. W ocenie prof. Ewy Trzebińskiej, dyrektor Instytutu Społecznej Psychologii Klinicznej SWPS, da im to zarówno satysfakcję i zachętę do nauki, a także poczucie, że dobrze gospodarują swoim czasem. - To będzie miało też taki skutek, że ich dyplomy będą jeszcze bardziej wiarygodne dla przyszłych pracodawców - powiedziała profesor w rozmowie z  Innpoland.pl .

Profesor Teresa Gardocka, prorektor ds. współpracy międzynarodowej i wykładowczyni prawa podkreśliła w rozmowie, że dzięki statusowi uniwersytetu SWPS będzie mogła m.in. aplikować o poważniejsze badania, wchodzić w kontakty z coraz większymi i sławniejszymi gremiami uczonych. Ponadto będzie mogła przyciągać najlepsze młode umysły. - Jesteśmy z tego dumni i czujemy ciężar tego słowa uniwersytet. Czujemy, że osiągnęliśmy coś więcej i mamy najlepszą wolę, włożenia maksymalnego wysiłku, by temu słowu sprostać - opowiadała w rozmowie z Innpoland.pl Gardocka.

Dla kadry oznacza to silniejszy wiatr w żagle. - Myślę, że będzie się działo jeszcze więcej rzeczy w sferze naukowej, dydaktycznej, życia uczelni, które będą realizacją naszych zamiarów i wyobrażeń o tym jaka powinna być jak najlepsza uczelnia. Będziemy realizować z wiarą, że będzie nam to wychodziło jak dotychczas - zaznaczyła w rozmowie z Innpoland.pl prof. Ewa Trzebińska.

SWPS zapowiedziała również, że w związku ze zmianą statusu nie planuje żadnej rewolucji programowej. Profil uczelni ma pozostać niezmieniony, nie zmienią się nazwy kierunków czy zasady zaliczania przedmiotów. Uczelnia zadeklarowała również, że zmiana statusu nie przełoży się na wyższe opłaty dla studentów.

Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej od początku swojego istnienia stawiała na rozwój, innowacyjność i nowoczesne podejście do kształcenia. Tym właśnie przyciągała do siebie młodych. Celem uczelni było przygotowywanie studentów do wyzwań współczesnego rynku pracy poprzez udostępnianie im nowoczesnego kształcenia, opartego na badaniach o międzynarodowych standardach i wiedzy praktycznej.

- Nasz sukces jest godny najwyższego uznania i chylę czoła przed wszystkimi, którzy się do tego przyczynili. Jestem przekonany, że nowa nazwa uczelni wzmocni uzasadnioną dumę z pracy i studiów w Uniwersytecie SWPS - oświadczył na stronie SWPS prof. Andrzej Eliasz, Rektor uczelni.

Więcej o: