Bazylika Archikatedralna św. Jana Chrzciciela odzyskała blask!

Zakończył się remont wpisanej na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO Bazyliki Archikatedralnej św. Jana Chrzciciela na Starym Mieście. Stworzono też nową ścieżkę edukacyjną w kryptach katedralnych oraz zaadaptowano budynek dawnego Pałacu Dziekana na potrzeby Muzeum Archidiecezjalnego.

Spodobało ci się? Polub nas

Świątynia po raz pierwszy od czasów powojennej odbudowy przeszła tak wszechstronny remont. Obejmował on renowację ścian, sklepienia, posadzki oraz elementów dachu. Założono izolację przeciwwilgociową, osuszono mury, oczyszczono elementy kamienne i metalowe z wieloletniego kurzu i brudu. Z kolei w ramach prac prowadzonych na zewnątrz budynku założono izolację przeciwwilgociową, osuszono mury, położono nowe tynki i poddano renowacji detale architektoniczne.

- Zostało też zaprojektowane nowe, ledowe oświetlenie archikatedry warszawskiej i nowe nagłośnienie - mówi proboszcz parafii katedralnej ks. Bogdan Bartold.

Ważnym elementem prac była też renowacja zabytków katedry. Zainstalowano specjalny system oświetleniowy, który umożliwił właściwe wyeksponowanie dzieł, takich jak epitafia, tablice pamiątkowe, pomniki, elementy metaloplastyki. Odnowieniu poddano także Kaplicę Cudownego Pana Jezusa Ukrzyżowanego (Baryczków) - najlepiej zachowany fragment świątyni - ołtarz w kaplicy Ubiczowania oraz kaplicę baptysterium. Dokonano także renowacji kraty wejściowej wykonanej według rysunku króla Zygmunta III Wazy.

W ramach projektu przeprowadzono również prace w kryptach. Jest to miejsce szczególne, gdzie pochowano wielu znanych Polaków, jak Prymas Józef Glemp, ostatni król Polski Stanisław August Poniatowski, prezydenci przedwojennej Polski Gabriel Narutowicz i Ignacy Mościcki, a także pisarz Henryk Sienkiewicz. W wyniku prac archeologicznych zabezpieczono zachowane w oryginalnym stanie trumny, ocalałe ubrania oraz szczątki pochowanych.

Nową przestrzeń zyskało Muzeum Archidiecezji Warszawskiej. Przeniesione zostało do budynku Dziekanii, sąsiadującego i połączonego z katedrą. Wkrótce będzie można tam zobaczyć zabytki architektury, malarstwa, rzeźby i rzemiosła. Atrakcją ma też być multimedialna trasa wycieczkowa - tunel łączący krypty z nowymi wejściami do podziemi.

Więcej o: