Socrealistyczne osiedle MDM znowu będzie w rejestrze zabytków?

Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków poprawia błędy proceduralne w postępowaniu dotyczącym wpisu do rejestru zabytków Marszałkowskiej Dzielnicy Mieszkaniowej.

Spodobało ci się? Polub nas MDM znowu będzie w rejestrze zabytków?

Mam nadzieję, że teraz się uda, choć kolejne odwołania od decyzji MWKZ na pewno będą.

Chodzi dokładnie o zmianę zakresu wpisu - z układu urbanistycznego na układ i zespół budowlany. Ma to związek z decyzją ministra kultury, który na wniosek Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości Marszałkowska i Spółka Hotele Warszawskie "Syrena" uchylił decyzję o wpisaniu MDM do rejestru zabytków. Sprawa ponownie trafiła do wojewódzkiego konserwatora zabytków.

MDM z mieszkaniami dla 45 tys. osób powstał w latach 1950-57 i był sztandarową inwestycją państwa realizowaną, w ramach Sześcioletniego Planu Odbudowy. - Układ urbanistyczny i zespół budowlany stanowi znaczące  świadectwo minionej epoki, które istnieje do dzisiejszego dnia w niemal niezmienionej formie, co decyduje o szczególnym walorze naukowym/zabytkowym założenia. Posiada wartość historyczną (jako w pełni autentyczny dokument epoki komunizmu), artystyczną (jako reprezentatywna, wielkoprzestrzenna realizacja architektury i urbanistyki socrealistycznej, zależnej od wzorców radzieckich) oraz naukową (jako autentyczny przedmiot badań)" - uzasadnia Rafał Nadolny, Mazowiecki Konserwator Zabytków.

Więcej o: