Straż miejska edukuje rowerzystów. O tym musisz wiedzieć, zanim wsiądziesz na rower

Rowery Warszawa. Kim jest rowerzysta? Jak powinien być wyposażony rower? Gdzie można się nim poruszać? Straż Miejska przygotowała kompendium wiedzy rowerowej.

Bazując na przepisach ruchu drogowego i własnych doświadczeniach Straż Miejska m. st. Warszawy przygotowała stronę, na której zawarto najważniejsze informacje dotyczące ruchu rowerów na drogach publicznych. 

Rowery Warszawa - w co musi być wyposażony rower?

Rower musi być wyposażony w:

• co najmniej jeden skutecznie działający hamulec,

• sygnał ostrzegawczy o nieprzeraźliwym dźwięku,

• z przodu – co najmniej jedno światło pozycyjne barwy białej lub żółtej selektywnej,

• z tyłu – co najmniej w jedno światło odblaskowe barwy czerwonej o kształcie innym niż trójkąt oraz co najmniej jedno światło pozycyjne barwy czerwonej,

• światła kierunkowskazu, jeżeli konstrukcja roweru lub wózka rowerowego uniemożliwia kierującemu sygnalizowanie przez wyciągnięcie ręki zamiaru zmiany kierunku jazdy lub pasa ruchu

Co powinien posiadać rower?Co powinien posiadać rower? fot: Straż miejska Warszawa

Zanim ruszymy w drogę prawidłowo wyposażonym rowerem warto rozważyć zakup kasku na głowę i odblasków (np. kamizelki). Są to nieobowiązkowe elementy wyposażenia, ale znacznie podnoszą bezpieczeństwo kierującego.

Kto może jeździć rowerem?

Dziecko w wieku do lat 7 jadące na rowerze jest traktowane jako osoba piesza i może się poruszać po drodze publicznej pod opieką osoby dorosłej.

Dziecko po ukończeniu 10 roku życia, po odpowiednim przygotowaniu teoretycznym i praktycznym, może przystąpić do egzaminu na kartę rowerową. Dopiero po uzyskaniu tego dokumentu może jeździć samodzielnie na rowerze po drodze publicznej.

Osoby pełnoletnie mogą poruszać się po drogach publicznych bez karty rowerowej.

Gdzie jeździć rowerem?

Miejscami przeznaczonymi do ruchu rowerów są przede wszystkim:

• wydzielone drogi dla rowerów oznaczone za pomocą znaków drogowych C-13 i C-13a,

• drogi dla rowerów i pieszych C-16/C-13,

• pasy ruchu dla rowerów oznaczone odpowiednimi znakami drogowymi.

Korzystanie z chodnika

Rowerzysta z chodnika może korzystać tylko w szczególnych przypadkach:

• gdy opiekuje się osobą w wieku do lat 10 kierującą rowerem,

• kiedy szerokość chodnika wzdłuż drogi, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością większą niż 50 km/h, wynosi co najmniej 2 m i brakuje wydzielonej drogi dla rowerów oraz pasa ruchu dla rowerów,

• warunki pogodowe zagrażają bezpieczeństwu rowerzysty na jezdni (śnieg, silny wiatr, ulewa, gołoledź, gęsta mgła).

Korzystając z chodnika lub drogi dla pieszych kierujący rowerem ma obowiązek jechać powoli, zachować szczególną ostrożność i ustępować miejsca pieszym.

Dopuszcza się wyjątkowo jazdę po jezdni obok innego roweru pod warunkiem, że nie utrudnia to poruszania się innym uczestnikom ruchu, lub w inny sposób nie zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego. 

Rower na przejściu dla pieszych 

Przejście dla pieszych - popularnie zwane "zebrą" - służy pieszym do przekraczania jezdni. Zgodnie z przepisami ustawy Prawo o Ruchu Drogowym  rowerzysta jest zobowiązany zejść z roweru 
i przeprowadzić go po przejściu dla pieszych jeśli chce je przekroczyć. 

Rowerzysta nie może przejeżdżać rowerem po pasach dla pieszych.

Więcej informacji na temat zasad ruchu rowerowego, znajdziecie na stronie.

Miałeś nieprzyjemną sytuację na rowerze? Napisz do nas: listy_do_metrowarszawa@agora.pl

Jedziesz rowerem i nagle... gdzie się podziała droga? Takich miejsc w Warszawie jest mnóstwo [WIDEO]

Więcej o: