Miasto dofinansuje likwidację pieców. Od czwartku można składać wniosek. Na jaką dopłatę można liczyć?

Od czwartku mieszkańcy mogą składać wnioski o dofinansowanie wymiany starych pieców węglowych na nowoczesne źródła ciepła opalane gazem.

Warszawiacy będą mogli otrzymać od ratusza od 7 tys. do 20 tys złotych dopłaty.

Jakie dopłaty dla kogo

Jak informuje miasto, udzielone wsparcie nie będzie mogło przekroczyć 75% rzeczywistych kosztów realizacji inwestycji polegającej na:

- likwidacji kotłów lub palenisk na paliwo stałe i zastąpieniu ich nowym źródłem ciepła opalanym paliwem gazowym: 7 000 zł dla osób fizycznych i prowadzących działalność gospodarczą, 15 000 zł dla wspólnot mieszkaniowych, osób prawnych i przedsiębiorców,

- likwidacji dotychczas wykorzystywanego źródła ciepła i wykonaniu indywidualnego węzła cieplnego z jednoczesnym podłączeniem do miejskiej sieci ciepłowniczej: 10 000 zł dla osób fizycznych i prowadzących działalność gospodarczą, 20 000 zł dla wspólnot mieszkaniowych, osób prawnych i przedsiębiorców.

Wnioski będzie można pobrać ze strony Biura Ochrony Środowiska ze strony zielona.um.warszawa.pl oraz w Wydziałach Obsługi Mieszkańców.

Po wypełnieniu wniosek należy złożyć w Biurze Ochrony Środowiska (pl. S. Starynkiewicza 7/9).

Do 31 marca

Jeśli mieszkańcy chcą ubiegać się o dofinansowanie w tym roku, muszą złożyć wniosek do 31 marca 2017 r. (za datę złożenia wniosku o udzielenie dotacji uznaje się datę wpływu wniosku do Biura Ochrony Środowiska).

Program, jak podkreśla miasto, jest wieloletni, a to dopiero początek. - Mieszkańcy będą mogli ubiegać się o dofinansowanie także w kolejnych latach - podkreśla ratusz.

Jak dodaje, wciąż można ubiegać się również o dofinansowanie innych przedsięwzięć służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej. To środki przeznaczone m.in. na: likwidację zbiorników bezodpływowych z budową przyłącza kanalizacyjnego- usuwanie i unieszkodliwianie azbestu wykorzystanie źródeł energii odnawialnej.

Więcej o: