Straż Miejska zadba o czystsze powietrze. Nowe auta wykryją trucicieli

Nowe specjalistyczne radiowozy pomogą Straży Miejskiej zadbać o jakość powietrza w Warszawie. Pojazdy wyposażone są w nowoczesny sprzęt pomiarowy i obserwacyjny, który pozwoli strażnikom skutecznie odnaleźć źródła zanieczyszczeń środowiska.

Pięć nowych, specjalistycznych radiowozów zyskał Oddział Ochrony Środowiska Straży Miejskiej m.st. Warszawy. Nowe samochody wyposażone są w najnowocześniejsze systemy kontrolno-pomiarowe.

Nowe samochody Straży MiejskiejNowe samochody Straży Miejskiej mat. prasowe

 W przekazaniu aut uczestniczyła Hanna Gronkiewicz-Waltz, która stwierdziła:

Konsekwentnie realizujemy „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla m.st. Warszawy”. Teraz w ramach naszych działań wypowiadamy bezpośrednią i otwartą walkę wszystkim trucicielom powietrza. Dziś przekazywane radiowozy to narzędzia, które w rękach dobrze wyszkolonych strażników pozwolą szybko i skutecznie wykryć wszystkich, którzy nie zważając na zdrowie własne i innych mieszkańców, są gotowi palić w piecach odpadami, starymi meblami, a nawet pojemnikami po olejach

Sprzęt zamontowany w pojazdach pozwoli monitorować stężenie zanieczyszczeń pyłowych powietrza. Dzięki urządzeniom strażnicy będą mogli sprawdzać, czy na danym obszarze miasta nie dochodzi np. do spalania odpadów.

Nowe samochody Straży MiejskiejNowe samochody Straży Miejskiej mat. prasowe

Tereny, na których zostaną stwierdzone naruszenia norm, strażnicy mogą objąć szczegółowymi kontrolami, podczas których sprawdzane będą domowe piece i paleniska. W trakcie oględzin pomieszczeń pomocne mogą okazać się przenośne detektory wielogazowe, które ostrzegą funkcjonariuszy o występowaniu tlenku węgla, lotnych związków organicznych, siarkowodoru czy tlenku azotu.

Z kolei fotopułapki (mobilne kamery) i kamery obrotowe zainstalowane w radiowozach będą wykorzystywane w walce z dzikimi wysypiskami i posłużą ujawnianiu osób, które w ten sposób zaśmiecają miasto.

Nowe samochody Straży MiejskiejNowe samochody Straży Miejskiej mat. prasowe

Zakup mobilnych laboratoriów kosztował ponad 2,2 miliona zł. Został sfinansowany ze środków budżetu m.st. Warszawy pochodzących z opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych. Nowe radiowozy wyjadą w teren w połowie grudnia, po uprzednim przeszkoleniu funkcjonariuszy z obsługi specjalistycznych urządzeń.

Czy takie samochody mogą być skutecznym pomysłem na walkę z zanieczyszczeniami środowiska?