"Warszawiacy coraz lepiej czują się w swoim mieście". A co im wciąż nie pasuje? Oto wyniki badania

Warszawiacy czują się bezpiecznie w swoim mieście, doceniają pracę Hanny Gronkiewicz-Waltz i czują, że ich problemy są dostrzegane. Co wciąż nie funkcjonuje w Warszawie tak jak powinno?

Spodobało ci się? Polub nas

- Warszawiacy coraz lepiej czują się w swoim mieście i coraz bardziej traktują je jako miejsce, w którym dobrze im się żyje - informuje stołeczny Ratusz i podaje wyniki Barometru Warszawskiego.

Głównym celem Barometru Warszawskiego jest monitorowanie opinii mieszkańców w zakresie najważniejszych obszarów funkcjonowania Warszawy. Dzięki porównaniu wyników badania z ostatnich 12 lat wiemy, że mieszkańcy doceniają pracę samorządu.

Wyniki pokazują, że warszawiacy dostrzegają ogrom pracy, jaka jest wykonywana na rzecz stolicy i jej mieszkańców. Widzą, jak ich miasto zmieniło się w ostatnich latach - mówi Hanna Gronkiewicz - Waltz, Prezydent Warszawy.

Głównym celem Barometru Warszawskiego jest monitorowanie opinii mieszkańców w zakresie najważniejszych obszarów funkcjonowania Warszawy. Dzięki porównaniu wyników badania z ostatnich 12 lat wiemy, że mieszkańcy doceniają pracę samorządu.

Mieszkańcy stolicy myśląc o swoim mieście odczuwają pozytywne emocje. Zdecydowanej większości, bo aż 93 % kojarzy się ono pozytywnie. Ten wskaźnik od lat jest na bardzo wysokim poziomie i rośnie z roku na rok. 82 % respondentów zadeklarowało, że nawet mając możliwość wyboru innego miejsca zamieszkania, osiedliłaby się w Warszawie.

W oczach mieszkańców stolica uchodzi za bezpieczne miasto. Taki pogląd wyraża 88 % osób. Bezpieczeństwo jest jednym z najważniejszych aspektów funkcjonowania miasta i jednym z najważniejszych wymiarów oceny życia w nim. Poczucie bezpieczeństwa z życia w Warszawie pozostaje na stały wysokim poziomie od wielu lat.

Ocena komunikacji miejskiej również ulega systematycznej poprawie. Pozytywne oceny wystawia jej 89 %. ankietowanych. Warszawa jest również miastem przyjaznym dla rowerzystów. Widać wyraźnie pozytywną ocenę działań miasta w kwestii sprzyjania rozwojowi komunikacji rowerowej (76 %).

Wzrosła ocena jakości obsługi mieszkańców w urzędzie (wzrost z 62% w 2010 r do 83 % w 2015 r). Duża i pozytywna zmiana nastąpiła również  w ocenie jakości informacji dotyczącej życia w mieście (85%). Niewiele mniej, bo 72 proc. potwierdza wysoką  jakość informowania o działaniach władz miasta (wzrost od 2011 r o 35%).

80% respondentów uważa, że władze miasta realizują potrzeby mieszkańców. W zeszłym roku taką ocenę wystawiło 66 % mieszkańców. Władze miasta uwzględniają opinie i pomysły mieszkańców w swoich pracach - uważa tak 76% osób (to wyraźny wzrost od 2011 roku). Mieszkańcy czują, że władze miasta coraz lepiej orientują się w tym jakie są najważniejsze ich problemy (77%). Wśród warszawiaków wzmacnia się zaufanie do tego, że władze mają pomysł na rozwój miasta - to opinia 74% respondentów. Według 69% ankietowanych władze dobrze i rozsądnie zarządzają środkami publicznymi.

Aż 74% mieszkańców docenia fakt sprawnego zarządzania miastem przez Hannę Gronkiewicz- Waltz (wzrost z poziomu 45% w 2012 r). Wysokie oceny dostają również burmistrzowie poszczególnych dzielnic (72%).

Mieszkańcy stolicy zapytani zostali także o priorytety, na których powinny skoncentrować się władze Warszawy w najbliższym okresie. Na pierwszym miejscu znalazła się służba zdrowia, następnie rozbudowa metra i usprawnienie komunikacji miejskiej. Najpilniejsze do wykonania inwestycje to, zdaniem warszawiaków, obwodnice miasta i rozbudowa  drugiej linii metra. Działania władz powinny wg respondentów skupić się również na budownictwie komunalnym, budowie ścieżek rowerowych, rewitalizacji prawobrzeżnej części miasta, jaki i zagospodarowaniu jej serca - czyli Placu Defilad, w tym budowie Muzeum Sztuki Nowoczesnej.

Mieszkańcy stolicy myśląc o swoim mieście odczuwają pozytywne emocje. Zdecydowanej większości, bo aż 93 % kojarzy się ono pozytywnie. Ten wskaźnik od lat jest na bardzo wysokim poziomie i rośnie z roku na rok. 82 % respondentów zadeklarowało, że nawet mając możliwość wyboru innego miejsca zamieszkania, osiedliłaby się w Warszawie.

W oczach mieszkańców stolica uchodzi za bezpieczne miasto . Taki pogląd wyraża 88 % osób. Bezpieczeństwo jest jednym z najważniejszych aspektów funkcjonowania miasta i jednym z najważniejszych wymiarów oceny życia w nim. Poczucie bezpieczeństwa z życia w Warszawie pozostaje na stały wysokim poziomie od wielu lat.

Ocena komunikacji miejskiej również ulega systematycznej poprawie . Pozytywne oceny wystawia jej 89 %. ankietowanych. Warszawa jest również miastem przyjaznym dla rowerzystów. Widać wyraźnie pozytywną ocenę działań miasta w kwestii sprzyjania rozwojowi komunikacji rowerowej (76 %).

Wzrosła ocena jakości obsługi mieszkańców w urzędzie (wzrost z 62% w 2010 r do 83 % w 2015 r). Duża i pozytywna zmiana nastąpiła również w ocenie jakości informacji dotyczącej życia w mieście (85%). Niewiele mniej, bo 72 proc. potwierdza wysoką jakość informowania o działaniach władz miasta (wzrost od 2011 r o 35%).

80% respondentów uważa, że władze miasta realizują potrzeby mieszkańców . W zeszłym roku taką ocenę wystawiło 66 % mieszkańców. Władze miasta uwzględniają opinie i pomysły mieszkańców w swoich pracach - uważa tak 76% osób (to wyraźny wzrost od 2011 roku).

Mieszkańcy czują, że władze miasta coraz lepiej orientują się w tym jakie są najważniejsze ich problemy (77%). Wśród warszawiaków wzmacnia się zaufanie do tego, że władze mają pomysł na rozwój miasta - to opinia 74% respondentów. Według 69% ankietowanych władze dobrze i rozsądnie zarządzają środkami publicznymi.Aż 74% mieszkańców docenia fakt sprawnego zarządzania miastem przez Hannę Gronkiewicz- Waltz (wzrost z poziomu 45% w 2012 r). Wysokie oceny dostają również burmistrzowie poszczególnych dzielnic (72%).

Mieszkańcy stolicy zapytani zostali także o priorytety, na których powinny skoncentrować się władze Warszawy w najbliższym okresie. Na pierwszym miejscu znalazła się służba zdrowia, następnie rozbudowa metra i usprawnienie komunikacji miejskiej . Najpilniejsze do wykonania inwestycje to, zdaniem warszawiaków, obwodnice miasta i rozbudowa drugiej linii metra. Działania władz powinny wg respondentów skupić się również na budownictwie komunalnym, budowie ścieżek rowerowych, rewitalizacji prawobrzeżnej części miasta, jaki i zagospodarowaniu jej serca - czyli Placu Defilad, w tym budowie Muzeum Sztuki Nowoczesnej.

- Głównym celem Barometru Warszawskiego jest monitorowanie opinii mieszkańców w zakresie najważniejszych obszarów funkcjonowania Warszawy. Dzięki porównaniu wyników badania z ostatnich 12 lat wiemy, że mieszkańcy doceniają pracę samorządu - informuje stołeczny Ratusz.

Więcej o: