HGW: "Miasto rezygnuje z poboru opłaty targowej. Warszawscy kupcy odetchną"

"Warszawscy kupcy odetchną. Miasto Stołeczne Warszawa rezygnuje z poboru opłaty targowej. Zależy nam na utrzymaniu i rozwoju handlu targowiskowego jako formy działalności rodzimej czy lokalnej" - czytamy na profilu Hanny Gronkiewicz-Waltz. Ustawa wejdzie w życie 1 stycznia 2016 roku.

Spodobało ci się? Polub nas

Opłata targowa jako danina publiczna została wprowadzona w Polsce w 1951 r. Funkcjonowała wówczas pod nazwą "podatek targowy". Obecnie obowiązek uiszczania opłaty targowej mają sprzedający na targowiskach. Jak czytamy na stronie Gazeta Podatnika : "Opłata lokalna jest aktualnie, wbrew swej nazwie, "quasi-podatkiem", mającym korzenie jeszcze w systemie komunistycznym, gdzie stanowiła formę sankcji wobec "drobnych prywaciarzy" oraz kupców i utrudniała działalność kupiecką, uważaną za jeden z pierwotnych przejawów gospodarki kapitalistycznej".

Obecnie, zgodnie z ustawą z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, opłatę targową pobiera się od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych bez osobowości prawnej, które prowadzą sprzedaż na targowiskach. Wyłączeniu z opłaty podlega sprzedaż dokonywana w budynkach albo tylko ich częściach.

Zniesienie opłaty targowej w celu zwiększenia konkurencyjności i szans na rynku drobnych przedsiębiorców i sprzedawców było głównym postulatem projektu nowelizacji ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, nad którym trwały prace w Sejmie.

- Warszawscy kupcy odetchną. Miasto Stołeczne Warszawa rezygnuje z poboru opłaty targowej. Zależy nam na utrzymaniu i rozwoju handlu targowiskowego jako formy działalności rodzimej czy lokalnej.  Targowiska to nie tylko miejsca handlu, ale też spotkań mieszkańców. Mają dużą rolę prospołeczną i proprzedsiębiorczą. Dlatego mam nadzieję, że zniesienie opłaty targowej będzie mieć wpływ na aktywizację tej formy działalności" - czytamy na FB prezydent Hanny Gronkiewicz-Waltz.

Zniesienie opłaty targowej, jak pisze Hanna Gronkiewicz-Waltz, umożliwia uchwalona przez Sejm RP ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. Nowelizacja ustawy w zakresie podatków i opłat lokalnych wprowadza możliwość wyboru przez gminy poboru lub rezygnacji z wprowadzenia opłat lokalnych, m.in. opłaty targowej. Warszawa zamierza zrezygnować z poboru tej opłaty od pierwszego dnia obowiązywania ustawy, tj. od 1 stycznia 2016 r.

Więcej o: