Wojewoda mazowiecki chce niższych stawek za wywóz śmieci w Warszawie. ''To możliwe''

Wojewoda mazowiecki chce niższych stawek za wywóz śmieci w Warszawie. Tobiasz Bocheński złożył do prezydenta stolicy oraz Rady Warszawy projekt uchwały w tej sprawie. - Wprowadzenie tych opłat jest możliwe. W tym momencie w żaden sposób nie uszczupla to budżetu miasta, ponieważ tylko i wyłącznie kasuje tę nadwyżkę 180 milionów złotych - stwierdził.
Zobacz wideo Kosz na śmieci łakomym kąskiem dla złodziei w Legnicy

Propozycja wojewody to odpowiedź na ujawnione przez Regionalną Izbę Obrachunkową dane, które wskazują, że w kasie stołecznego Ratusza jest aż 180 milionów nadpłaty pobranej od mieszkańców Warszawy za wywóz odpadów. Według założeń projektu uchwały złożonego przez Bocheńskiego, właściciel mieszkania w bloku miałby płacić miesięcznie 71 złotych, a właściciel domu jednorodzinnego - 89 złotych. - Wprowadzenie tych opłat jest możliwe. W tym momencie w żaden sposób nie uszczupla to budżetu miasta, ponieważ tylko i wyłącznie kasuje tę nadwyżkę 180 milionów złotych. Chciałbym zauważyć, że nie było w przestrzeni publicznej żadnej do tej pory dyskusji, w jaki sposób doprowadzić do sytuacji, w której w tym roku budżetowym, jak i w przyszłym, nie pojawi się ekstra haracz, który w żaden sposób nie został zaplanowany - mówił Tobiasz Bocheński.

Wojewoda mazowiecki chce niższych stawek za wywóz śmieci w Warszawie

Obecnie stołeczny Ratusz pobiera za wywóz śmieci 85 złotych od właściciela mieszkania w bloku i 109 złotych od właściciela budynku jednorodzinnego. Regionalna Izba Obrachunkowa w opinii o przedłożonym przez prezydenta Warszawy sprawozdaniu z wykonania z budżetu za ubiegły rok zwróciła uwagę na potrzebę ponownej weryfikacji kalkulacji kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi oraz wysokości stawek opłat. Zgodnie z przepisami pieniądze pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w gminach mogą być przeznaczone tylko i wyłącznie na cele, o których mowa w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Więcej o: