Warszawa. Prokuratura skarży uchwałę o naliczaniu opłat za śmieci. "Istotne naruszenie prawa"

Prokuratura Okręgowa w Warszawie domaga się stwierdzenia nieważności uchwały Rady Warszawy w sprawie sposobu naliczania opłat za śmieci. Ze względu na "na szereg stwierdzonych uchybień" prokuratura domaga się również wstrzymania wykonania uchwały.

Pismo prokuratury skierowano do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Prokuratura chce unieważnić uchwałę Rady Warszawy z połowy października, która zmieniła dotychczasowy system naliczania opłat za śmieci. Aleksandra Skrzyniarz, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Warszawie, informuje w komunikacie prasowym, że zaskarżona uchwała stanowi "istotne naruszenie prawa", w tym ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Warszawa. Prokuratura chce unieważnienia uchwały o naliczaniu opłat za śmieci

"Naruszenie to dotyczy zastosowania metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w oparciu o ilość zużytej wody również do nieruchomości zamieszkałych, niewyposażonych w wodomierz główny, niepodłączonych do sieci wodociągowej lub nieruchomości, dla których brak jest odpowiednich danych dotyczących zużycia wody" - przekazała Skrzyniarz.

Zaskarżono również ustalenie miesięcznego zużycia wody w wysokości 4 metrów sześciennych na jednego mieszkańca. W ocenie prokuratury ustanowienie takiej normy zużycia wody prowadzi do "ominięcia przepisów ustawy wyznaczających maksymalny pułap opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi", która ustalana jest w zależności od liczby mieszkańców nieruchomości.

Prokuratura podkreśliła, że działania Rady Warszawy prowadzą również do naruszenia konstytucyjnej zasady równości, ponieważ pogarszają sytuację mieszkańców lokali, którzy nie posiadają wodomierzy. "Wykraczają też poza ramy delegacji ustawowej do wydania powyższych przepisów prawa miejscowego" - dodano.

Warszawa. Rada Warszawy zwołuje specjalne posiedzenie

Uchwała Rady Warszawy zakłada, że opłata za śmieci będzie naliczana na podstawie średniego zużycia wody w ciągu pół roku. Stawka za jeden metr sześcienny wody ma wynosić 12,73 zł. Zużycie wody przez mieszkańców Warszawy ma być naliczane na podstawie wskaźników wodomierzów lub faktury z wodociągów. Wcześniej opłata za wywóz śmieci była stała i wynosiła 94 zł w domu jednorodzinnym i 65 zł w bloku.

Skarga prokuratury do WSA to nie jedyny problem ratusza z uchwałą. Kilka dni wcześniej Regionalna Izba Obrachunkowa poinformowała, że nie akceptuje uchwały Rady Warszawy ze względu na to, że nowe prawo jest nieprecyzyjne i niejasne. Obecnie nie wiadomo, kiedy uchwała, która pierwotnie miała obowiązywać od 1 grudnia, wejdzie w życie. Rada Warszawy zwołała specjalne posiedzenie, na którym zajmie się uwagami Regionalnej Izby Obrachunkowej.

Zobacz wideo Anna Auksel-Sekutowicz, radna Warszawy: Nie będę komentowała decyzji prezydenta Rafała Trzaskowskiego. Zrobił to, co musiał
Więcej o: