Miasto będzie walczyć o pl. Piłsudskiego. "Składamy kolejny wniosek do sądu". A tam... już trwają prace

- Nie zgadzamy się z decyzjami podjętymi przez władze w kontekście placu Piłsudskiego. Składamy kolejny wniosek, o wznowienie postępowania z uwzględnieniem miasta jako strony w sprawie decyzji na temat realizacji inwestycji - mówi rzecznik ratusza.
Pomnik Ofiar Katastrofy Smoleńskiej na pl. Piłsudskiego Pomnik Ofiar Katastrofy Smoleńskiej na pl. Piłsudskiego fot: maps.google.pl/ Marta Kondrusik

Plac Piłsudskiego w rękach wojewody

Jak to się stało, że plac Piłsudskiego przeszedł w ręce wojewody i została wydana decyzja o budowie tam pomnika ofiar katastrofy smoleńskiej? Wszystko zaczęło się w październiku 2017 r.

Wtedy to ówczesny minister infrastruktury i budownictwa Andrzej Adamczyk wydał decyzję przekazującą teren placu Piłsudskiego do dyspozycji wojewody mazowieckiego. Według resortu, właścicielem nieruchomości jest Skarb Państwa.

Plac Piłsudskiego, przygotowania do rozpoczęcia budowy pomnika smoleńskiego Plac Piłsudskiego, przygotowania do rozpoczęcia budowy pomnika smoleńskiego JACEK MARCZEWSKI

Pas drogi

Już wtedy ratusz sygnalizował, że minister nie może odebrać nieruchomości miastu, ponieważ działka nie jest podzielona, co oznacza, że funkcjonuje jako pas drogi. - Wojewoda w swoich kompetencjach nie ma możliwości administrowania drogą - mówi Bartosz Milczarczyk, rzecznik stołecznego ratusza.

Plac Piłsudskiego, przygotowania do rozpoczęcia budowy pomnika smoleńskiego Plac Piłsudskiego, przygotowania do rozpoczęcia budowy pomnika smoleńskiego JACEK MARCZEWSKI

Teren zamknięty

W związku z tym, pod koniec października szef MSWiA Mariusz Błaszczak, w oparciu o inne przepisy niż minister infrastruktury Andrzej Adamczyk, postanowił nie tyle przekazać teren placu Piłsudskiego w zarząd wojewody, ale ustanowić tam tzw. teren zamknięty. Ustanowienie terenu zamkniętego oznacza, że na placu Piłsudskiego nie można już teraz zrobić nic bez zgody szefa MSWiA, który tę strefę stworzył.

Jakie było uzasadnienie dla wydzielenia na placu terenu zamkniętego? Przez tereny zamknięte rozumie się tereny o charakterze zastrzeżonym ze względu na obronność i bezpieczeństwo państwa.

Plac Piłsudskiego, przygotowania do rozpoczęcia budowy pomnika smoleńskiego Plac Piłsudskiego, przygotowania do rozpoczęcia budowy pomnika smoleńskiego JACEK MARCZEWSKI

Nowy podział działek

Na początku stycznia minister spraw wewnętrznych i administracji wydał nową decyzję o ustaleniu terenu zamkniętego w okolicach Grobu Nieznanego Żołnierza.

Minister zmniejszył tzw. 'teren zamknięty' w stosunku do tego, który ustanowiono decyzją z końca października. Wydzielono z obszaru stołeczne drogi. Teren ten obejmuje w trzech fragmentach: płytę placu Piłsudskiego z dwoma trawnikami, parking oraz kwietniki przy Hotelu Europejskim i przy siedzibie Garnizonu Warszawa.

Miasto i tutaj interweniowało. - W naszej ocenie podział ten został wykonany niezgodnie z prawem, a w dokumentach są błędy w podziale działek składających się na plac - mówi Milczarczyk. Władze ratusza wskazały też, że miasto zawarło szereg wciąż obowiązujących umów m.in. z podlegającemu mu: Zarządem Dróg Miejskich, Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji czy Zarządem Oczyszczania Miasta, a wojewoda nie wypowiedział się w kwestii możliwości wstąpienia jako stronach tych umów.

Plac Piłsudskiego, przygotowania do rozpoczęcia budowy pomnika smoleńskiego Plac Piłsudskiego, przygotowania do rozpoczęcia budowy pomnika smoleńskiego JACEK MARCZEWSKI

Protokół zdawczo-odbiorczy

31 stycznia do ratusza wpłynęło pismo od wojewody mazowieckiego, w którym czytamy, że 'w związku z brakiem stawiennictwa prezydent, jak również jej upoważnionego przedstawiciela na spotkaniu 30 stycznia 2018 roku, którego celem było podpisanie protokołu zdawczo-odbiorczego nieruchomości położonej w rejonie pl. Piłsudskiego i ul. Wierzbowej (...) uprzejmie informuje, że protokół został podpisany jedynie przez upoważnionego przedstawiciela Dyrektora Generalnego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie'.

Ratusz twierdzi, że decyzja o przekazaniu działki nie ma mocy prawnej, ponieważ protokół nie został podpisany przez reprezentanta miasta.

Plac Piłsudskiego, przygotowania do rozpoczęcia budowy pomnika smoleńskiego Plac Piłsudskiego, przygotowania do rozpoczęcia budowy pomnika smoleńskiego JACEK MARCZEWSKI

Nie zgadzamy się

Jak mówi Milczarczyk, na każdym etapie miasto składało odwołania i skargi do sądu administracyjnego.

- Nie akceptujemy decyzji ministra Adamczyka o przekazaniu wojewodzie administracji nad placem, więc tym bardziej nie zgadzamy się z decyzją o podziale nieruchomości. A decyzja o nadaniu pl. Piłsudskiemu specjalnego statusu, czyli terenu zamkniętego, została podjęta na fałszywych przesłankach - przecież plac nie ma żadnej funkcji obronnej dla naszego kraju - mówi.

- Nie mogliśmy w związku z tym podpisać protokołu przekazania tej nieruchomości. Nie ma on w naszej ocenie mocy prawnej. Żeby cokolwiek można było wojewodzie przekazać, miasto musi wyrazić zgodę. A takiej nie było i nie ma. Biorąc to pod uwagę, jasnym jest, że decyzja wojewody o lokalizacji inwestycji na terenie placu, została podjęta niezgodnie z przepisami - przekonuje Milczarczyk.

W tej chwili miasto czeka na decyzję sądu odnośnie do każdej z powyższych spraw. - Nie zgadzamy się z decyzjami podjętymi przez władze w kontekście placu Piłsudskiego. Składamy kolejny wniosek, o wznowienie postępowania z uwzględnieniem miasta jako strony w sprawie decyzji na temat realizacji inwestycji - mówi rzecznik ratusza.

Warszawiacy nie chcą pomnika na pl. Piłsudskiego

Miasto przy każdej okazji przypomina listopadowe badanie, w którym wyszło na jaw, że ponad 70 proc. warszawiaków nie chce pomników na pl. Piłsudskiego.

Pomniki smoleńskie na pl. Piłsudskiego Pomniki smoleńskie na pl. Piłsudskiego maps.google.pl

Rozbierzemy pomnik

A na pl. Piłsudskiego już rozpoczęły się prace przygotowawcze do budowy pomnika ofiar katastrofy smoleńskiej.

Tempo rozpatrywania sprawy było imponujące. 29 stycznia Jacek Sasin złożył wniosek, w którym wskazano, że pomnik miałby stanąć na obszarze zielonym, pomiędzy placem Józefa Marszałka Piłsudskiego w Warszawie, a ulicą Królewską.

2 lutego wojewoda Zdzisław Sipiera go zatwierdził, a 5 lutego decyzja stała się ostateczna. Pomnik ofiar katastrofy smoleńskiej stanie na placu Piłsudskiego, na wprost hotelu Victoria (jak na zdjęciu powyżej).

- Decyzja o zgodzie na budowę pomnika została wydana bez dyskusji społecznej, bez analiz urbanistycznych - mówił Jarosław Szostakowski, lider klubu Platformy Obywatelskiej w Radzie Warszawy. Jak podkreślał w rozmowie ze "Stołeczną", jeżeli pomnik zostanie wybudowany w tym trybie, to dla warszawiaków będzie to pomnik PiS-u, pomnik arogancji władzy, która bez rozmowy z kimkolwiek postanowiła lansować własny model polityki historycznej.

Rada Warszawy zapowiedziała, że po tym, jak PiS straci władzę, pomnik zostanie rozebrany.

***

Co sądzisz o tej sprawie? Czy władze państwowe przekraczają swoje uprawnienia? Czy chciałbyś, aby pomnik smoleński został postawiony przy pl. Piłsudskiego?

Więcej o: