Hanna Gronkiewicz-Waltz osobiście poleciła sprzedać ulice i drogi rowerowe? Bulwersujące odkrycie reportera

Onet donosi, że dotarł do korespondencji urzędników Biura Gospodarowania Nieruchomościami. Wynika z niej, że prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz osobiście wydała zgodę na reprywatyzację nieruchomości, gdzie miasto planowało budowę lub poszerzenie ulic.
Hanna Gronkiewicz-Waltz, sierpień 2016 r. Hanna Gronkiewicz-Waltz, sierpień 2016 r. DAWID ZUCHOWICZ

"Wyraziła zgodę"

"Pani prezydent Hanna Gronkiewicz-Waltz wyraziła zgodę, aby regulować na rzecz następców prawnych dawnych właścicieli również te części nieruchomości hipotecznych, które zarówno w projektach mpzp (miejski plan zagospodarowania przestrzennego - red.), jak i w już uchwalonych mpzp położone są w linii rozgraniczających ulic i przeznaczone na poszerzenie lub budowę ulic - dróg publicznych, ścieżek rowerowych, zatok parkingowych itp." - czytamy w korespondencji, do której dotarł Onet.

Tak miała pisać była naczelnik Wydziału Spraw Dekretowych i Związków Wyznaniowych Biura Gospodarki Nieruchomościami - Gertruda J.-F. (ma zarzuty prokuratorskie) do pracowników BGN.

Jak pisze Andrzej Gajcy, reprywatyzacja ulic jest niezgodna z prawem. Są one - podobnie jak drogi rowerowe czy zatoki parkingowe - chronione przed skutkami dekretu Bieruta.

W kwietniu 2009 r. wysoka urzędniczka BGN pisała, że zgoda została wydana. 'O ile miejscowy plan dopuszcza zachowanie istniejących zabudowań czy urządzeń do czasu realizacji inwestycji' - zaznacza Onet.

Ratusz: Prezydent nie wydaje decyzji zwrotowych

W rozmowie z metrowarszawa.pl rzecznik urzędu miasta Bartosz Milczarczyk mówi, że to pracownicy BGN (a nie prezydent) weryfikują dokumenty dotyczące każdej nieruchomości. - Czy są zgodne z przepisami, czy można wydać decyzję zwrotową w świetle obowiązującego prawa - podkreśla.

Poza tym - tak mówi orzecznictwo Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego - o drodze można mówić tylko wtedy, kiedy w danym miejscu taka rzeczywiście istnieje, a nie kiedy jest planowana. Jeśli droga jest tylko w planach, nie ma przesłanki do wydania odmownej decyzji.

Urzędnicy, jak mówi Milczarczyk, musieli brać pod uwagę orzeczenia SN i NSA w każdej konkretnej sprawie.

Sebastian Kaleta (z lewej) i Patryk Jaki Sebastian Kaleta (z lewej) i Patryk Jaki SŁAWOMIR KAMIŃSKI

Komisja w końcu przesłucha prezydent?

- Takie informacje komisja posiada, że Hanna Gronkiewicz-Waltz osobiście poleciła reprywatyzować nieruchomości, które w przyszłości są przeznaczone pod drogi - powiedział PAP (cytowanej przez Onet) Sebastian Kaleta, członek komisji weryfikacyjnej ds. reprywatyzacji.

Polityk dodał, że komisja będzie chciała na tę okoliczność przesłuchać prezydent Warszawy. Ta jednak od początku jej działania odmawia stawienia się.

***

Co myślicie o reprywatyzacji? Waszym zdaniem Hanna Gronkiewicz-Waltz wiedziała o niej? Piszcie na metrowarszawa@agora.pl.

Więcej o: