Moody's obniżył perspektywę ratingu dla Warszawy. Po raz pierwszy od dziewięciu lat

Agencja Moody's obniżyła perspektywę ratingu kredytowego Polski ze stabilnej na negatywną. Zmiana zwiększa prawdopodobieństwo obniżki ratingu kraju, a co za tym idzie również Warszawy.

Obecna zmiana perspektywy ratingu stolicy ze stabilnej do negatywnej ma miejsce po raz pierwszy od momentu przyznawania miastu takiej oceny. - To może powodować relatywnie wyższe koszty obsługi przyszłego finansowania zewnętrznego. Do 2020 roku chcemy zainwestować w rozwój (metro, drogi, szkoły, instytucje kultury) ponad 10,5 mld zł - wyjaśnia Hanna Gronkiewicz-Waltz, prezydent Warszawy.

Spodobało ci się? Polub nas

Warszawa po raz pierwszy otrzymała ocenę ratingową agencji Moody's dziewięć lat temu - A2 z perspektywą stabilną. Była to najwyższa możliwa do osiągnięcia ocena na poziomie kraju, ponieważ rating państwa wyznacza górny pułap ocen możliwych do uzyskania. Od tego czasu ocena oraz jej stabilna perspektywa dla Warszawy pozostawały niezmienione.

Skutki dla Warszawy?

Zmiana perspektywy ze stabilnej na negatywną kraju powoduje, że prawdopodobieństwo obniżki ratingu w przyszłości jest wyższe. Biorąc pod uwagę zależność pomiędzy ratingiem a dodawaną marżą przy finansowaniu zewnętrznym, można przypuszczać, że jeśli w przyszłości doszłoby do obniżki ratingu kraju, to z powodu obniżenia również ratingu Warszawy, nowa emisja obligacji bądź zaciągnięcie kredytów wiązałyby się z wyższymi premiami dla kredytodawcy/inwestora za ryzyko i ponoszeniem przez stolicę relatywnie większych kosztów obsługi.

Warszawa rozpoczyna realizację programu inwestycyjnego związanego z perspektywą budżetową Unii Europejskiej na lata 2014-2020. W latach 2017-2020 miasto zainwestuje w rozwój (metro, drogi, szkoły, instytucje kultury) ponad 10,5 mld zł. Celem pozyskania środków m.in. na wkład własny zamierza wyemitować obligacje lub pozyskać kredyty z międzynarodowych instytucji takich jak EBI w kwocie 3,1 mld zł. Potencjalny niższy rating od Moody's dla Polski (i tym samym dla Warszawy) mógłby zwiększyć koszty pozyskania tego finansowania.

Więcej o: